Praktijkinformatie

Bereikbaarheid:
Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 09.30  – 16.30 u., via telefoonnummer: 06-43 010 474 en via het e-mailadres: peggy@parelhaptonomie.nl
Het contactformulier op de website is helaas momenteel buiten werking.
Op woensdag is de praktijk gesloten.

De praktijkruimte bevindt zich in het monumentale gebouw en huidig bedrijvenverzamelgebouw ‘De Burgemeester’ in Gouda, een voormalige rijks HBS: Krugerlaan 20A.
Bekeken vanaf de ingang aan de Krugerlaan is de linkerkant van het gebouw nog in gebruik als school (GSG Leo Vroman). De rechterzijde wordt gebruikt door verschillende bedrijven.

De praktijk bevindt zich aan de rechterzijde van het gebouw, op de eerste verdieping, aan het einde van de gang (‘lokaal’ 15).
In het gebouw is tevens een lift aanwezig.
Parkeren kan (op veel plaatsen) kosteloos in de direct omringende straten. Indien het niet druk is, is het eventueel ook mogelijk gebruik te maken van het parkeerterrein.
Fietsen kunnen op het terrein/schoolplein in het fietsenrek gezet worden.

Het bezoekadres is:
Parel Haptonomie Gouda
Krugerlaan 20 A
2806EJ Gouda

Verschil tussen haptonoom en haptotherapeut
In de volksmond wordt een haptotherapeut vaak haptonoom genoemd. Wat is het verschil?
Haptonomen werken op haptonomische basis en mogen zich, na het volgen van een basisopleiding, haptonoom noemen. Elk beroep kan je op ‘haptonomische basis’ uitoefenen.
Een haptotherapeut heeft een (post) hbo-opleiding afgerond en is daarmee officieel een zorgverlener.

Behandelovereenkomst
Als therapeut ben ik verplicht de cliënt te informeren en te overleggen over het doel van de therapie en de manier waarop dit doel bereikt kan worden. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt over de duur van therapie. Op grond van deze informatie geeft de cliënt toestemming voor het therapietraject.

Praktijkovereenkomst
Als therapeut ben ik verplicht een praktijkovereenkomst met je af te sluiten. Hierin staan praktische afspraken die je duidelijkheid geven.

Evaluatie van de therapie
Afspraken die gedurende de therapie gemaakt worden, worden in principe tijdens elk gesprek besproken. De vastgestelde doelen worden elke 5 sessies en aan het einde van het traject geëvalueerd.

Privacy
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Het doel van de verordening is met name een nog betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te waarborgen. Parel Haptonomie Gouda hanteert een privacybeleid, daarvoor verwijs ik u naar de pagina “privacy policy”

Kwaliteit
Kwalitatief goede zorg vind ik belangrijk en ik ben daarom aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (de NFG).
Lidmaatschap verplicht je tot bijscholing waardoor ik me blijf ontwikkelen als therapeut.

Geheimhouding en beroepsgeheim
Therapeuten hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden; dit heet het beroepsgeheim. De cliënt moet toestemming geven om gegevens aan derden te kunnen verstrekken. Alleen in noodsituaties mag ik mijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Therapeuten hebben geen toestemming nodig wanneer zij anoniem over een therapietraject willen overleggen met collega’s in intervisieverband. Deze collega’s hebben ook een geheimhoudingsplicht.

Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie van de NFG.
Wanneer de hulpverlener – in het kader van een andere therapie, waarin hij geschoold is
– het nodig of nuttig acht van deze regelgeving van de Beroepscode en
Tuchtrechtregistratie af te wijken, dient hij dit in overleg te doen met de cliënt.

Wet WGBO.
Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

recht op informatie;
toestemmingsvereiste voor een behandeling;
de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
recht op de mogelijkheid om dossiergegevens te laten vernietigen;
geheimhouding van cliëntgegevens.

Klachten
Wanneer je ontevreden bent over de therapie en het niet meer lukt om dit met mij te bespreken, kun je je wenden tot de beroepsvereniging NFG; https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

 

Home