Haptonomie

Haptonomie is een mensvisie, gericht op voelen. Letterlijk betekent het de leer
van het menselijk gevoel en gevoelsleven, maar het omvat meer dan dat.

Haptonomie gaat over contact: verbinding met jezelf, en jij in relatie tot de
wereld om je heen.
We hebben de hele dag met mensen en situaties te maken en dat doet iets met
je.
Familie, werk, sport, school, het verkeer, gezin, partner…
Het heeft allemaal invloed op hoe je je voelt en gedraagt.
Het lichaam en het denken zijn beide belangrijk, maar in onze maatschappij
ligt de nadruk echter vaak meer op het denken (en op doen en doorgaan).
Waar we als kind de wereld voelend verkennen, verliezen we gaandeweg het
opgroeien dit voelende vermogen.
Haptonomisch bekeken geeft voelen richting aan het denken en doen.