De regenworm en zijn moeder

De regenworm en zijn moeder

Er was een regenworm in Sneek,
Die altijd naar de sterren keek,
En fluisterde: ‘Hoe schoon hoe schoon…”
Zijn moeder zei: “Doe toch gewoon,
Kijk naar beneden naar de grond,
Dat is normaal, dat is gezond.
Kijk naar beneden zoals ik…”

En toen? Toen kwam de leeuwerik!

Het wormpje dat naar boven staarde,
Zag hem op tijd en kroop in d’aarde.
Maar moe die naar beneden keek
Werd opgegeten (daar in Sneek)
Dus doe nooit wat je moeder zegt,
Dan komt het allemaal terecht.

-Annie M.G. Schmidt-