Praktijkovereenkomst Parel Haptonomie

Dit formulier krijgt u voorafgaand aan de behandeling per mail toegestuurd en dient bij aanvang van de behandeling digitaal te zijn ondertekend en teruggestuurd.

Praktijkovereenkomst
Parel Haptonomie
Peggy van Loon

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:
– recht op informatie;
– toestemmingsvereiste voor een behandeling;
– de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
– recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
– cliënt heeft het recht op de mogelijkheid na alle sessies het dossier te laten vernietigen;
– geheimhouding van cliëntgegevens.

Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie van de NFG.
Wanneer de hulpverlener – in het kader van een andere therapie, waarin hij geschoold is
– het nodig of nuttig acht van deze regelgeving van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie af te wijken, dient hij dit in overleg te doen met de cliënt.

Klachten
Wanneer u ontevreden bent over de therapie en het niet meer lukt om dit met mij te bespreken, kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging NFG; https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Algemene betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.

1. Het maken van een afspraak kan op verwijzing van de huisarts of andere behandelaar, maar dat is niet noodzakelijk. Het kan ook op eigen initiatief. Samenwerking met een andere behandelaar behoort indien nodig tot de mogelijkheden

2. Tarieven
– Consult haptotherapie, 50 minuten € 95,00
– Consult haptotherapie lang, 90 minuten € 160,00
– Buiten haptonomie, € 100,00 per uur
– Consult kinderhaptotherapie, 50 minuten € 95,00
– Gesprek ouders/verzorgers, 50 minuten € 95,00
– Running therapie, op haptonomische basis Kosten in overleg
– Telefonisch overleg € 40,00 per half uur.
– Telefonische kennismaking kosteloos

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de kosten van de haptotherapeutische behandeling in het aanvullende pakket. Bij twijfel kunt u het beste contactopnemen met uw eigen ziektekostenverzekering.
Ik ben aangesloten bij de NFG en bij de koepelorganisatie RBCZ. Dit houdt in: een breder bereik van zorgverzekeraars die haptotherapie vergoeden.

3. Betalingen
Te voldoen middels: betaallink in mail, of overboeking.

4. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de kosten van de haptotherapeutische behandeling in het aanvullende pakket. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw eigen ziektekostenverzekering.

5. Toestemming minderjarigen volgens Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
(WGBO):
In de WGBO staat dat wanneer er onderzoek wordt gedaan bij een minderjarige die jonger is dan twaalf jaar, door beide ouders die belast zijn met de ouderlijke macht toestemming voor het onderzoek moet worden gegeven. Wanneer de minderjarige tussen de twaalf en zestien jaar is, is in principe ook toestemming van de minderjarige vereist. Vanaf zestien jaar mogen de kinderen geheel zelfstandig beslissingen nemen over onderzoek dat valt onder Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), vanzelfsprekend mits zij wilsbekwaam zijn. Deze regels zijn overeenkomstig op behandelingen van toepassing. Beide toestemmingsverklaringen dienen bij aanvang van het behandeltraject en uiterlijk binnen 4 weken retour te worden gezonden naar de praktijk.

6. Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

7. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

8. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum stuurt de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

9. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

10. Bezoekadres:
Armstronglaan 25
(1e etage)
2811 SP Reeuwijk

11. Registraties en codes
KvK 65927508
Aangesloten bij NFG en RBCZ
Registratienummer NFG:8927
Vakgroep: VPMW
Registratienummer RBCZ: 220072R
AGB-codes
Therapeut: 90106353
Praktijk: 90065580
Prestatiecode Haptotherapie: 24602

Bovenstaande praktische afspraken geven duidelijkheid en gecombineerd met mijn enthousiasme en betrokkenheid vormen ze de basis voor een professionele en succesvolle behandeling.

Met vriendelijke groet,
Parel Haptonomie
Peggy van Loon